Search

Về chúng tôi

My Page CS Center

Kakao talk

Instagram

Naver blog

sự đặt câu hỏi 1577-5733

TOP DOWN

Về chúng tôi

Trung tâm công nghiệp y
học cổ truyềnHợp tác
phát triển công nghệ

Hiệp hội thực phẩm y tế
Hàn Quốc cung cấp

Trung tâm nghiên cứu vi
sinh đại học Keimyung
Hợp tác công nghiệp-đại
học

Trường đại học Đông y
Saemyung Hợp tác đại
học công nghiệp

wto và fta, chúng ta đang mất khả năng cạnh tranh Chúng tôi cung cấp các sản phẩm cạnh tranh chỉ có ở Hàn Quốc. Chúng tôi đang phát triển các sản phẩm có tác dụng tuyệt vời trong việc giải quyết vấn đề sức khỏe bằng cách sử dụng các sản phẩm khác nhau của Hàn Quốc.

 

千年傳統 百年建康

Truyền thống 1000 năm,
okanae 100 năm sức khỏe

Okannae Chúng tôi theo đuổi ‘kiện khang trường thọ’