Search

Về chúng tôi

My Page CS Center

Kakao talk

Instagram

Naver blog

sự đặt câu hỏi 1577-5733

TOP DOWN

Brand story

Started from lacquer

Health food brand using natural materials

Integrant

Chúng tôi lựa chọn và phát triển các nguyên liệu thô khác nhau có lợi cho cơ thể của chúng tôi.

Bio R&D

Phát triển sản phẩm liên tục và các hoạt động nghiên cứu hợp tác với các tổ chức chuyên nghiệp sinh học

Healthy

Nó giúp tăng cường sức khỏe hơn thực phẩm.

Trong thành phố Jecheon, nơi thiên nhiên và môi trường cùng tồn tại Chúng tôi đang phấn đấu để phát triển các sản phẩm giúp sức khỏe.

Bằng cách sử dụng phương pháp lên men, có thể loại bỏ các chất độc hại và tăng hiệu quả. Mọi người đã làm ra những sản phẩm có thể ăn an toàn.

Nongshim đã được trao giải trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm.